Historia powstania i budowy parafii

1 lipca 1993 roku - podpisano przez J.E. Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódźa dekret ustanawiający parafię p.w. św. Floriana w Świętoszowie. Pierwszym duszpasterzem zostaje ks. Zenon Sodzawiczny, który swą pracę rozpoczął
1   września 1993 roku. W tym dniu została odprawiona pierwsza Msza św. w Internacie Garnizonowym nr 1 w pokoju 216. Następne Msze święte w tygodniu odbywały się w kaplicy w zaadoptowanym pomieszczeniu Klubu Żołnierskiego na terenie 120 Husarskiego Pułku  Zmechanizowanego, a niedzielne na sali kinowej.

16 października 1993 roku - ochrzczono pierwsze dziecko w mieszkaniu przy ul. Klonowej 2 A/9.

3 marca 1994 roku - podjęto decyzję dotycząca lokalizacji Kościoła Garnizonowego (przy dużym placu ćwiczeń). Decyzje podjęli: Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź i gen. broni Tadeusz Wilecki, szef Sztabu Generalnego WP.

30 kwietnia 1994 roku –  zawarto pierwszy sakramentalny związek małżeński w parafii.

9 stycznia 1995 roku - rozpoczęto demontaż sali teatralnej, w której miał powstać Kościół Garnizonowy.

26 lutego 1995 roku – zorganizowano pierwsze zebranie Rady Parafialnej.

21 maja 1995 roku - odbyła się pierwsza I Komunia św., która miała miejsce w Kościele Garnizonowym w Żarach. Do sakramentu przystąpiło siedmioro dzieci.

8 lutego 1996 roku - odebrano pierwszy dzwon dla Świętoszowa.

5 października 1996 - Jan Paweł II w Watykanie, w obecności Biskupa Polowego WP poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni w Świętoszowie. Kamień, który   pochodzi z grobu św. Piotra, został wmurowany w mury powstającego Kościoła Garnizonowego p.w. św. Floriana

16 czerwca 1996 roku Aktu tego dokonali:

 • Prymas Polski kardynał - Józef Glemp
 • Biskup Polowy WP - ks. bp. gen dyw. Sławoj Leszek Głódź
 • Dziekan ŚOW - ks. mjr January Wątroba
 • Proboszcz parafii - ks. kpt. Zenon Sodzawiczny
 • Minister Obrony Narodowej - Stanisław Dobrzański
 • Zastępca Szefa Sztabu Generalnego - gen. bryg. Zbigniew Jabłoński
 • Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - gen. bryg. Aleksander Bortnowski
 • Zastępca Dowódcy Dywizji 11 DKPanc. - płk dypl. Marian Kardynał
 • Dowódca garnizonu i 10 BKPanc. - ppłk dypl. Bogusław Gawęda
 • Dowódca komendy Poligonu (Dobre n/Kwisą) - ppłk Marian Kaczmarek
 • Dowódca 11 Batalionu Zaopatrzenia - ppłk Andrzej Guz
 • Dowódca 11 Batalionu Saperów - mjr Leszek Dąbrowicz
 • Komenda Poligonu - mjr Bogdan Ambrożkiewicz
 • 11 Batalion Zaopatrzenia - sierż. Władysław Sadowski
 • Żona poprzedniego Dowódcy 10 BKPanc. - Helena Smolnik
 • Seniorka parafii - Stefania Bilewicz
 • Przedstawicielka cywilnej części parafii - Krystyna Horyń
 • Pierwszy ministrant - Przemysław Melniczuk
 • Dziecko pierwszokomunijne - Agata Stanisławska

14 sierpnia 1997 roku -  przywieziono drugi dzwon poświęcony Matce Bożej Hetmance Żołnierza  Polskiego. Waży 420 kg i jest wotum wdzięczności za czas nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej i Misji Świętych (5 – 9 kwietnia).

23 września 1997 roku - budowę Kościoła Garnizonowego wizytował Szef Sztabu Generalnego  gen. broni Henryk Szumski, dowódca Wojsk Lądowych i Dowódca   ŚOW.

11 października 1997 roku - założono fundament pod kapliczkę przydrożną Matki Bożej z  Luordes przy zbiegu ulic Brzozowej i Różanej.

3 maja 1998 roku - w ramach tradycyjnego już Apelu Jasnogórskiegopoświęcono kapliczkę Matki Bożej z Luordes. Teren pod kapliczkę podarowali państwo Barbara i Roman Melniczukowie. Powstanie kapliczki jest związane z Międzynarodową, coroczną Pielgrzymką Żołnierską.

24 grudnia 1998 roku - rozpoczęto sprawowanie Mszy świętych niedzielnych i świątecznych w remontowanym kościele (od Pasterki).

9 kwietnia 1999roku - przy udziale kolejarzy zamontowano krzyż na kościele.

30 kwietnia obok kościoła umieszczono krzyż misyjny, na którym widnieje napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Został on przygotowany i osadzony przez Batalion Saperów ze Świętoszowa.

Latem 2002 roku wykonano ogrodzenie przy kościele.

29 sierpnia 2003 roku - zamontowano główny ołtarz przedstawiający Pana Jezusa na krzyżu utworzonym z przełamanej hostii. Boczne rejlewy zostały założone przed świętami wielkanocnymi i przedstawiają: prawy Matkę Bożą Katyńską, lewy – św. Floriana.

21 listopada 2004 roku - po raz pierwszy odprawiono Msze św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży ze Świętoszowa i żołnierzom z 10 BKPanc. Do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 98 osób. Sakramentu bierzmowania udzielił biskup pomocniczy Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej ks. bp. Paweł Socha.

Kwiecień 2006 roku - wykonano parking przykościelny.

23 kwietnia 2006 roku - dla uczczenia pamięci pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej parafii dokonano uroczystego posadzenia „Dębu Papieskiego”. Jest to     jedna z 502 sadzonek wyhodowanych z żołędzi dębu szypułkowego zebranych w 2003 roku, z najstarszego w Polsce około 740 letniego dębu „Chrobry” pobłogosławionego podczas pielgrzymki leśników polskich z okazji 80 – lecia Lasów Państwowych do Watykanu w dniu 28 kwietnia 2004 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

6 października 2008 roku - poświęcono nowe organy.

27 marca 2009 roku - na cmentarzu komunalnym w Świętoszowie uroczyście otwarto kwatery żołnierzy rosyjskich i ich rodzin zmarłych w latach 1945 – 1992. Była to wspólna inicjatywa władz samorządowych Gminy Osiecznica, Ambasady Federacji Rosyjskiej, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz żołnierzy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

7 grudnia 2009 roku - zamontowano w jednym z ołtarzy bocznych figurę św. Judy Tadeusza, która zakupiona została z ofiar parafian i rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

Maj 2010 roku - zamontowano figury: Jana Pawła II w bocznym ołtarzu i Jezusa Miłosiernego w kruchcie.

Listopad 2010 roku - założono w okna naszej świątyni witraże z twardej folii, co dodało świątyni bardziej sakralnego wyglądu.

26 stycznia 2011 roku - zamontowano świeczniki w kształcie winorośli pod bocznymi ołtarzami.

 

Sprawiedliwi, radujcie się w Panu, bo słuszne jest, by prawi śpiewali pieśń chwały!

Psalm 33,1

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.092818975448608