Sakrament małżeństwa

 • Rok przed ślubem: ustalenie w kancelarii parafialnej daty i godziny ślubu (w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W innym przypadku wymagana będzie odpowiednia zgoda)

 • Trzy miesiące przed ślubem: narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza z wymaganymi dokumentami w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego: 
 1.  Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych z adnotacją o przyjętym Sakramencie Bierzmowania;
 2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej (ksero ostatniego świadectwa, na którym zaznaczona jest ocena z katechezy);
 3. Dowody osobiste narzeczonych;
 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej;
 5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych;
 6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres);
 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia);
 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt z Urzędu Stanu Cywilnego, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka;
 9. Małżeństwo w parafii wojskowej mogą zawrzeć te osoby, z których przynajmniej jedno personalnie przynależy do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Jeśli narzeczeni nie podlegają opiece duszpasterskiej Wojskowej Parafii w Świętoszowie (patrz: obszar parafii), powini mieć także zgodę od swojego księdza proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.
 • Miesiąc przed ślubem: narzeczeni powinni przystąpić do Sakramentu Pojednania (spowiedzi)
 • Dzień przed ślubem: przystąpić po raz drugi do Sakramentu Pojednania oraz uszczegółowić plan uroczystości z kapłanem, który będzie błogosławił związek.
 • Piętnaście minut przed ślubem: zgłościć sie do kancelarii parafialnej wraz ze świadkami małżeństwa (powinni posiadać dowody osobiste) w celu złożenia podpisów w księgach parafialnych.

 

Sprawiedliwi, radujcie się w Panu, bo słuszne jest, by prawi śpiewali pieśń chwały!

Psalm 33,1

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.1030170917511