Rodzic chrzestny

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.
Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania.

Chrzestnym może być ten, kto (według Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 872 - 874):

 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
 • jest katolikiem;
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 • nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Zgodnie z tymi normami obowiązków rodzica chrzestnego nie może pełnić:

 • osoba niepraktykująca (nie uczestnicząca w życiu Kościoła);
 • żyjąca w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”);
 • osoba jawnie występująca przeciwko prawdom wiary i moralności. 

Zaświadczenie o możliwości pełnienia obowiazków rodzica chrzestnego wydaje ksiądz proboszcz, właściwy dla miejsca zamieszkania. Zaświadczenie to  nie jest równoznaczne ze świadectwem bierzmowania. 

Sprawiedliwi, radujcie się w Panu, bo słuszne jest, by prawi śpiewali pieśń chwały!

Psalm 33,1

 


Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.091868877410889